PMBok 7. Versiyonu Geliyor!

PMI (Project Management İnstitute) 2020′ nin son çeyreğinde PMBok (Proje Yönetimi Bilgi Birikim Kılavuzu) ‘ın 7. versiyonunu yayınlayacağını duyurdu. PMI kitabın 6. versiyonunu 2017 yılında yayınlamıştı. 6. versiyonda önceki versiyonlara göre radikal bir değişiklik olmamıştı. PMI birkaç bilgi alanı isim değişikliği yapmış, proje süreçlerini 47′ den 49′ a çıkartmış ve Agile’ pratikleri proje yönetimi içerisinde uygulamıştır. Fakat PMBok 7 ile radikal bir değişikliğe gidiyor. Gelin bu değişikliklere biraz bakalım…

PMBok 7 ile gelen en büyük değişiklik ne diye sorarsak; süreç bazlı yaklaşımdan ziyade prensiplere odaklanmak…

PMBok un önceki versiyonlarında süreç bazlı yaklaşım bulunmaktadır. Başlatma – Planlama – Yürütme – İzleme ve Kontrol – Kapanış süreç grupları ve 10 bilgi alanı olmak üzere bunların içerisinde de 49 adet süreç vardır. Her süreç girdiler, araç / teknikler ve çıktılardan oluşmaktadır. PMI bir proje içerisinde bu 49 süreci kullanmak zorunda olmadığınızı belirtmekte, bu kitabın bir kılavuz olduğunu söyleyerek Metodolojiye odaklanılması gerektiğini belirtmektedir.

Fakat Agile yaklaşımlar hayatımıza girdikten ve özellikle popülerliği arttıktan sonra PMI’ ın Proje Yönetim yaklaşımı birçok kişi veya kurum tarafından ‘Geleneksel Proje Yönetimi’ olarak tanımlanmaya başlandı. ‘Proje Yönetimi’ kavramını bilmeyen, başarısız waterfall projelerde sadece paydaş olarak yer almış ve 1-2 makale tadında doküman okumuş bazı kişiler tarafından ‘Proje Yöenetimi’nin bir metodoloji olmaktan çıkartılarak sadece birkaç pratik ve yeni rolle daha başarılı hale getirileceği savunulmuştur.

Verdiğim eğitimlerde özellikle altını çizdiğim ‘Proje Yönetimi’ ile Agile pratiklerin / geleneksel yöntemlerin karıştırılmaması’ konusuna PMI , PMBok 7. versiyon ile biraz daha açıklık getiriyor. Peki nedir bu süreç bazlı yaklaşımdan prensiplere geçiş…

PMBok 7 Yukarıdaki görselden de göreceğiniz gibi 12 proje teslim prensibine değinmektedir. Buradaki amaç ise çıktı üretmekten çok değer yönetimini vurgulayarak değer üretimini arttırmaktır. Değer Yönetim sistemi sadece proje yöneticilerine değil, tüm proje ekip üyelerine, paydaşlara ve kuruma proje sonunda amaçlanan hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda yol gösterici olacaktır. Geleneksel yöntemlerde oluşan ‘Proje Yöneticisi herkesi bir araya getirerek, tüm ekibi koordine eder’ algısı da bu prensipler ile yıkılacaktır.

Yeni versiyonun odaklandığı bir diğer olgu ise; ‘ “Business Value Realization’ kavramıdır. PMI bu kavramla projelerin sonunda oluşan iş değerinin kuruma kazandırılmasına ve bu kazanılan değere göre de şirketin yeni portföy stratejilerini başlatmasına odaklanmaktadır. Böylece projelerin sadece proje yaşam döngüsünden ziyade şirketin stratejik hedeflerine de daha fazla sürdürülebilir şekilde hizmet etmesini sağlamaktadır.

Getirilecek olan ve benim en çok beğendiğim yeniliklerden biri olan; Proje Yaklaşımı kavramıdır. Bu kavram ile, projelerde sadece bir yönteme odaklanmaktan ziyade ‘Agile’, Geleneksel’ ve Hybrid’ yaklaşımları projelerin özelliklerine göre kullanılabilir hale getirmektedir. Bu yaklaşımlar 3 başlık halinde;

  • Geleneksel – Öngörülebilir Proje Yönetimi
  • Agile – Uyarlanabilir Proje Yönetimi
  • Hybrid Proje Yönetimi ‘dir.

Bu kavramı biraz daha açalım… Projeniz öngörülebilir bir halde kapsamı net, zaman planı belirli ve değişim yönetimi konusunda çok sorun yaşamayacaksanız ‘Geleneksel – Öngörülebilir Proje Yönetimi’ yaklaşımını kullanabilirsiniz. Süreçleri net bir şekilde çizebilir, tek bir kapsam dokümanı ile ilerleyebilir ve süreç bazlı projeyi tamamlayabilirsiniz.

Eğer projelerinizde devam eden faaliyetler halinde ve sonraki adımı görmek için bir önceki adımın bitmesini beklemeniz gerekiyorsa,çevik pratikleri kullanarak arttırımlı yapı ile proje teslimatlarını ufak parçalar haline bölerek de yönetebilirsiniz. Fakat ‘Agile’ yaklaşımlarda yaptığımız en büyük hatalardan biri; projenin sonunda ortaya çıkacak ‘değer’ e odaklanmaktan ziyade ‘Kervan yolda düzülür’ deyimine daha yakın, ürünün ana hedefi olmayan, ucu açık ve sonsuza kadar devam eden bir talep yönetimi haline getirmemiz. Proje Başlatma Belgesi kavramına, Agile yöntemler ile soğuk bakmaya başlasak bile bu belgenin kapsamı sınırlamadan çok ana amacının projenin getireceği hedef / KPI / amaçların net olması ve şirketin stratejisine ne kadar hizmet ettiğinin de gösterilmesidir. Bu nedenle; PMI Agile yaklaşımların da Proje Yönetiminde kullanılması fakat Proje Yönetimi kavramının önüne geçmemesinin önemini vurgulamaktadır. PMI, yeni versiyonda agile yaklaşımlar ile teslimatlar üretileceği ve proje sonunda ana ürünü çıkartmaktan ziyade parçalar halinde teslim edileceği için ‘Proje Yönetimi’ yerine ‘Proje Teslimi’ kavramını kullanmıştır.

Hybrid yaklaşımda ise; hem geleneksel yöntemleri hem de çevik yöntemleri beraber kullanarak projelerde üretilecek değeri yine maksimize edecek bir yaklaşım kullanılabileceğini belirtmektedir.

Sonuç olarak; PMI’ ın PMBok 7 ile radikal bir değişikliğe gittiğini söylemek mümkün. Proje Yönetimi kavramına yeni bir boyut getirerek özellikle Hybrid yönetim hayatımıza daha fazla girdiğinde, yaklaşımlara ek olarak ‘Proje Yönetimi’ nde değer üretmeye odaklanılacaktır.

Burada ‘Proje Yönetici’ lerine büyük rol düşmektedir. Proje Yöneticileri çıktı üreten Geleneksel Proje Yöneticisi olmaktan ziyade değer üreten Çevik Proje Yöneticisi olmaya çalışmalı, şirket içerisinde ‘Proje Yönetimi’ kavramını yaygınlaştırmalı ve organizasyonun da ‘Proje Yönetimi’ ni bilmesini sağlamalıdır. Çünkü Proje Yönetimini sadece Proje Yöneticilerinin bildiği bir organizasyonda, bir gemiyi tek başına kürekle çekmeye çalışan bir kişi olmaktan öteye gidilemez.

Kişilerin değil, organizasyonların Proje Yönetimini bildiği ortamlarda çalışabilmek dileğiyle…

“PMBok 7. Versiyonu Geliyor!” üzerine 1 yorum.

  1. Geri bildirim: Projelerde Zaman Baskısı...

Bir cevap yazın